Facebook & Google reklama

Obě tyto reklamy patří do kategorie PPC (pay per click - zaplať za kliknutí). To znamená, že platíte pouze tehdy, až když na Vaší reklamu někdo klikne. Facebook ani Google Vám nikdy nebude účtovat víc. Další charakteristika těchto kampaní je vysoká návratnost investic

O kterou reklamu máte zájem?